Phentermine 100 Mg Overnight Purchase Phentermine Canada Phentermine Buy Uk Buy Phentramin-D Uk Buy Phentermine 30Mg
 
 
Order Phentermine Online Cash On Delivery |  Can You Buy Phentermine At Walgreens |  Buy Adipex In Canada | 

Loovustoa õpetajad


Kaubamärgi all Beebide Loovustuba tegutseb kolm spetsiaalse väljaõppega pedagoogi, kes järgivad Loovustoa omapärast õppemetoodikat. Meie õpetajad on kõrgharidusega spetsialistid, kelle loov ja paindlik mõttelaad ning hea erialane ettevalmistus aitavad jätkuvalt arendada ja täiustada Beebide Loovustoa loovustunde.

Christina Lään
Oli aeg, mil Väike Maailmakodanik õpetas mulle mis on maailm. Ma kaevasin, otsisin ja leidsin. Liivatera hakkas sõpru koguma ja nii sai lõpetuseks loodud koht, kus koos noorte ja väga noorte Tähtsate Tegelastega maailmatunnetust avastada. Beebide Loovustuba on olnud teerajaja Eesti eriti väikeste laste kunstiõpetuses. Soovin teile põnevat retke meie emotsioonide ja tunnetuste maal. Meie Näitustel leiate huvitavaid tehnikaid ja lihtsaid plekke, omapäraseid lahendusi ja suuri vorme. Kuid tähtis pole mitte pilt, mis on seinale riputatud, vaid selle pildi valmistaja, tema abistaja ja päev, mil päike paistis meie töötoas.


Tagli Pitsi
Eesti beebide maalimas on kõige kõrgema kraadiga juhendaja meie Loovustoa beebidel! Õpetaja Tagli oskab mänglevalt juhendada kõige sodisemat loovustundi, liites kehalisele ja tunnetuslikule küljele ohtralt muusikat ja laulu. Rütmipillide, kaisukarude ja laulukeste saatel valmib hetkega moodsa kunsti taies. Oskuslikult põimib Tagli loovustunni lõime vahele muinasjutulõnga, ergutades lapsi tegutsema. Põnev katsetamine ja „suurte laste materjalidega“ mängimine on arendav ja tähtis ema-lapse suhetes ning nende omavahelises koostöös.

Buy Prescription Phentermine 37.5 |  Buy Herbal Phentermine Australia  Buy Adipex In The Uk 
Phentermine Online Offer | Buy Phentramin D Online @ Order Original Phentermine